Doodle Jump Java版:JDoodle Jump

5 / 10, 2012 好笑好玩 , 推薦網站 , 軟體推薦

相信嗎?Doodle Jump推出Java版了,這不是新聞了,但是真的玩不膩啊!這麼好玩一定要推!如果不想下載一堆有的沒的,也可以直接用瀏覽器玩!


http://www.ra4king.com/games/JDoodleJump/
Java下載網址:http://www.java.com/zh_TW/
可以直接在瀏覽器玩,要下載的畫直接按”Download JDoodle Jump!”
或到以下網址:http://www.ra4king.com/games/JDoodleJump/JDoodleJump.jnlp
玩法完全和手機版一模一樣,所以就不再教了!
JDoodle Jump